Millinxstraat 69
3081 PE Rotterdam

 

Het parkhuis

Het Millinxparkhuis is volop in gebruik.

 

Het MILLINXPARKHUIS is het  KLOPPEND HART VAN DE BUURT

 

Nog niet zo lang geleden werd de Millinxbuurt een ‘no go area’ genoemd. Nu heeft een van Rotterdams meest besproken wijken dat negatieve imago grotendeels van zich afgeschud.

Het nieuwe Millinxparkhuis speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Het is een plaatje voor het oog. Een modern, open en licht gebouw langs het park, in het hart van een wijk waar dichtgetimmerde panden een alledaags beeld waren: het Millinxparkhuis.

Een gebouw waaraan de wijk zich kan optrekken. Compact van buiten, een zee van ruimte binnen. Het nieuwe multifunctionele centrum staat symbool voor het keerpunt waarop de Millinxbuurt zich bevindt. ‘We zijn nog niet waar we wezen moeten, maar het gaat steeds beter’, zegt Katja Horeman van het Projectbureau Tarwewijk.

 

Plek voor velen

Het Millinxparkhuis is een uitvloeisel van een integrale aanpak om de Millinxbuurt op te knappen. Het ouder- en kindcentrum, met daaraan gekoppeld een cultureel centrum, biedt de jeugd en haar opvoeders een veilige haven in de wijk. Ze kunnen er niet alleen terecht voor educatie, ondersteuning en voorlichting, maar ook voor culturele ontspanning en ontmoeting.

In het nieuwe Millinxparkhuis worden verschillende organisaties ondergebracht.

Bestaande initiatieven zoals het Vrouwenhuis en Cultuurhuis krijgen er een plek, evenals basisschool De Akker die twee lokalen betrekt ter vervanging van de noodlokalen.

Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. In de cursus- en computerruimte kunnen activiteiten plaatsvinden in het kader van de Brede School.

Het samenbrengen van organisaties heeft als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren. ‘In eerste instantie is er duidelijk voor gekozen ruimte te bieden aan de al bestaande voorzieningen die zijn ontstaan in de slechte tijd. Ze moeten nu afspraken maken met elkaar en kunnen naar elkaar toe groeien’.

 

 

 

Ontwikkelingskansen

Ontspanning en ontmoeting vormen samen met het ouder en kind-aspect het fundament voor een wijk die in opbouw is na een periode van heel veel ellende. Een stabiele en veilige Millinxbuurt is gebaat bij zelfredzaamheid en ontwikkelingskansen van bewoners. Horeman:

‘Ouders kunnen een netwerk opbouwen en dat is beter voor het kind. Vaak gebeurt dit in een spreekuurachtige omgeving met voorlichting. Het Millinxparkhuis is dat duidelijk niet. Er is ook veel ontmoeting en interactie’. Het sociale component komt ook terug in het feit dat bewoners een stem hebben gekregen in het ontwerp van architect Peter Lüthi.

Die sociale binding moet zich naar de toekomst vertalen. ‘Het Millinxparkhuis wordt het kloppende hart van de buurt’.

 

 

laatst bijgewerkt 06.01.2020